Co je zvláštního na krmivu marstall?

Dostatečné krmení senem, popřípadě přiměřený pobyt na pastvě, je předpokladem pro zdravou výživu koně. Z luk a pastvin se však rok od roku vytrácejí některé druhy bylin a travin, rozmanitost se tak snižuje. Proto si firma marstall vzala za své tento nedostatkový jev odstranit. Nejdůležitějším bodem marstall – krmného konceptu je proto systematické zhodnocování krmné dávky o vysoce hodnotné vitamíny, minerály a účinné látky, které již kůň v dnešním „moderním seně“ nenalezne.

Rozhodujícím pilířem výroby krmiva marstall je důsledné užívání hydrotermického způsobu zpracování. Jak vše funguje a co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Především je třeba upozornit na některé souvislosti.

Příroda nestvořila koně a jeho složitý trávící systém ke žraní obilovin. První předchůdce koně, tzv. Eohippus, žil zhruba před 70 miliony lety v lese, živil se listím a křovinami.

Asi před 3 miliony lety se kůň přesídlil z lesa do stepi. Se změnou obývaného prostoru se tak změnil i způsob obživy. V koňském “jídelníčku” převažuje nyní přerostlá stepní tráva, kterou kůň přijímal 12 – 16 hodin denně. Tyto skutečnosti dodnes formují průběh trávení, ačkoliv se domestikací (zhruba před 5000 lety) pro koně mnohé změnilo...


Koně se začali stále intenzivněji využívat pro potřeby lidí, proto neměli již k dispozici dostatečný čas pro přijímání krmiva (potřebné energie). Bylo tedy nutností vymyslet nový způsob „rychlého doplnění energie“. Tak bylo zavedeno krmení obilovinami, bez ohledu na fakt, že složitý trávící aparát koně neměl čas se této formě potravy přizpůsobit. Neustálé bádání a výzkumy však brzy potvrdily, že obiloviny v celé formě jsou pro koně velmi těžko stravitelné. Na základě těchto poznatků, se začalo obilí mačkat či válcovat. Přesně na tomhle bodě postavila firma marstall svůj speciální způsob zpracování krmiva pro koně.

Hydrotermickým způsobem zpracování jsou obilná zrna přeměněna na müsli vločky, které jsou tak optimálně připraveny pro zpracování v trávícím ústrojí koně.

Jakým způsobem hydrotermické zpracování probíhá?

Současným působením vlhka, tepla a tlaku na jádro obilí je zrno přeměněno tak, aby koně, se svým vysoce komplikovaným trávícím ústrojím, mohli přijmout a snadno strávit živiny obsažené uvnitř.

Díky hydrotermickému procesu (současné působení vlhka, tepla, tlaku) jsou živiny uvnitř zrna zpřístupněny a zároveň „navázány“.

marstall – müsli tak poskytuje živiny ve velmi dostupné a snadno stravitelné formě.

marstall - hydrotermickým procesem se zlepší stravitelnost škrobů v obilí následovně:
 
Oves z 75% na 93%
Ječmen z 20% na 67%
Kukuřice z 30% na 85%


V tzv. „vločkové stoličce“ končí zpracování hydrotermickým procesem.

Co prohlašujeme: Koně, kteří jsou krmeni marstall–müsli krmivem, potřebují menší množství doplňkového krmiva a jsou přesto kompletně zabezpečeni.

Jaké jsou další přednosti marstall– müsli krmiva?

Müsli krmivo vyžaduje od koně důkladnější žvýkání, které vede automaticky ke zvýšené produkci slin. A zde se náš kruh uzavírá. Čím víc slin kůň produkuje, tím lépe je krmivo připraveno pro vstup do žaludku a střeva. Zde pracují speciální enzymy, které pomohou přeměnit škroby uvnitř zrna na maltózu, tu je pak kůň schopen dokonale zužitkovat. Tento přeměnný proces je hlavním předpokladem pro vysokou stravitelnost živin obsažených v zrnech. Čím víc slin kůň produkuje, tím snadněji probíhá celkový trávící proces. marstall–müsli je tak ideálním doplňkovým krmivem pro koně.